Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII-321/10

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 01.07.2010r. Nr 128, poz. 2865)
Uchwała Nr XLII-321/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego


Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne
(tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po uzgodnieniu z samorządem aptekarskim - Pełnomocnikiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu wołomińskiego ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc uchwała Nr III-18/2009 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2009r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 23.04.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2010 r., godz. 08.31
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.56Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.46Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2010 r., godz. 08.31Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4411 razy.