Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwis.

Data ogłoszenia: 02.08.2007r
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie o cenę

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwis.

V.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ATA-INT.LTD Sp. z 0.0., ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 74820.

Oferta z najniższą ceną: 74820 / oferta z najwyższą ceną: 90531 Waluta: PLN.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.08.2007 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.08.2007 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2007 r., godz. 14.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2540 razy.