Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Biura Zamówień Publicznych wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Biuro Zamówień Publicznych realizuje zadania z zakresu:

1) przygotowywania i przeprowadzania procedur zamówień publicznych w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne starostwa;
2) udzielania merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych, stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane;
3) przygotowywania planu zamówień publicznych starostwa;
4) prowadzenia centralnego rejestru udzielanych zamówień publicznych oraz zbioru przepisów i interpretacji;
5) prowadzenia rejestru zamówień, które nie wymagają stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych zamówień.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.03.2007 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 13.22Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.19NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 13.02NieznanyEdycja strony
27.03.2007 r., godz. 10.25Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4431 razy.