Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Biura Rady wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Biuro Rady realizuje zadania z zakresu:

1) zapewnienia obsługi biurowej rady;
2) przygotowania materiałów na posiedzenia rady i komisji rady;
3) protokołowania obrad rady;
4) prowadzenia rejestrów i zbiorów:
a) uchwał rady, w tym aktów prawa miejscowego,
b) wniosków i opinii komisji,
c) interpelacji i zapytań radnych,
d) skarg i wniosków;
5) przekazywania do realizacji uchwał rady;
6) przekazywania staroście wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych;
7) przekazywania organom nadzoru uchwał rady;
8) przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji.

2. Biuro Rady działa w ramach Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.03.2007 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 13.22Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.19NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 13.00NieznanyEdycja strony
27.03.2007 r., godz. 10.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4608 razy.