Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Kadr i Szkoleń realizuje zadania z zakresu:

1) dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;
2) nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;
3) prowadzenie spraw związanych z delegacjami pracowników;
4) prowadzenia zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu starosty i zarządu;
5) prowadzenia spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;
6) prowadzenia spraw związanych z organizowaniem staży oraz zatrudnianiem osób w ramach porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy;
7) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
8) prowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
9) prowadzenia spraw z zakresu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
10) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (socjalno-bytowych pracowników);
11) prowadzenia spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;
12) oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i innych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 09.09.2020 r., godz. 13.02
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 09.09.2020 r., godz. 13.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2020 r., godz. 13.03Emilia PłachetkoEdycja strony
09.09.2020 r., godz. 13.02Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1198 razy.