Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja dot. ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0040 – Cięciwa, gmina Wołomin.

INFORMACJA STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
NR WGG.6620.23.5.2016

z dnia 12 czerwca 2019 r.

o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębu 0040 – Cięciwa, gmina Wołomin.


Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725) ogłaszam, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0040 – Cięciwa, gmina Wołomin, wyłożonego do wglądu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w dniach od 30 stycznia do 17 lutego 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej wymienionej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

Starosta Wołomiński

Adam Lubiak


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Martyna Goś, data: 13.06.2019 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Martyna Goś, data: 13.06.2019 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2019 r., godz. 15.25Martyna GośEdycja strony
13.06.2019 r., godz. 15.24Martyna GośDodanie strony

Strona oglądana: 1487 razy.