Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób składających oświadczenia majątkowe


Na podstawie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE.L z 2016 r., 119 s.1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że :

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Pan Jarosław Franczak mail iod@powiat-wolominski.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa – art.25c i art.25d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym - dane osobowe osób składających oświadczenia majątkowe,
- załączenie dokumentacji weryfikującej dochód za dany rok podatkowy (PIT) – wynika z art. 25 c
ust. 3 w zw. z art. 25 c ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;
- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa, tj. Urząd Skarbowy, Centralne Biuro Antykorupcyjne a jawna część oświadczenia majątkowego / część A/ będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie
art.7 i art.8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas związany z właściwą procedura prawną
tj. przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych tj. 6 lat
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania uzyskanych od Pani/ Pana danych osobowych innym odbiorcom poza: jednostkami organizacyjnymi podległymi Administratorowi oraz organami władzy publicznej, takimi jak : urzędy skarbowe a także w określonych sytuacjach do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, prokuratury, sądów, Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku przekazania uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, zostanie Pan/ Pani poinformowana/y odrębnym pismem.
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie Urząd Ochrony Danych Osobowych ,00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych osobowych jest naruszenie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 16.05.2019 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 16.05.2019 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2019 r., godz. 14.23Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1617 razy.