Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

polegającej na realizacji zadania „Budowa sieci gazowej w miejscowości Zagościniec”, której stan prawny jest nieuregulowany Zagościniec 06 działki 114, 97
OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
Na podstawie art. 115 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Wołomiński zawiadamia, że na wniosek Gaz Media Sp. z o.o., wszczyna się postępowanie administracyjne w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Zagościniec, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 114, 97 z obrębu Zagościniec 06, w celu wykonania inwestycji polegającej na realizacji zadania „Budowa sieci gazowej w miejscowości Zagościniec”, której stan prawny jest nieuregulowany.
Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Wołomiński ogłosił o zamiarze wszczęcia przedmiotowego postępowania administracyjnego na łamach gazety "Dziennik Gazeta Prawna” a także na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Wołominie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zainteresowane strony mogą składać zastrzeżenia, uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, (ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin, wejście B, pok. 11, nr tel. (22) 787 30 10 wew. 108) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.05.2019 r., godz. 18.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 06.05.2019 r., godz. 18.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.05.2019 r., godz. 18.03Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1543 razy.