Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy ul. Jagiełłowicza w Zielonce

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, reprezentowanego przez P. Pawła Barana, złożony w dniu 14.09.2018 r., następnie uzupełniony w dniu 29.01.2019 r. na wezwanie Starosty Wołomińskiego z dnia 13.11.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.49.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Jagiełłowicza w Zielonce”.

Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję rzecz Gminy Zielonka (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 53/12 (53/21, 53/22), 53/13 (53/23, 53/24), 36/2 (36/3, 36/4), 70 (70/4, 70/5) obręb 4-90-06, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,

- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Zielonka:
 ew. nr 53/20, 117 obręb 4-90-06, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,

- w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Zielonka, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 54, 55 (55/3, 55/4) obręb 4-90-06, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 66/1, 68/6 obręb 4-90-04, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
 w. nr: 20/1, 36/1, 36/2 (36/3, 36/4), 37, 38/5, 52, 53/8, 53/12 (53/21, 53/22), 53/13 (53/23, 53/24), 53/18, 53/19, 60, 61, 70 (70/4, 70/5), 76/6, 76/8, 94 obręb 4-90-06, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka.
 ew. nr: 26, 56, 57/1 obręb 5-00-01, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.02.2019 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.02.2019 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2019 r., godz. 11.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1450 razy.