Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Klembów w obrębie 0015 Tuł, stanowiącej działkę ewidencyjną 488. Powierzchnia gruntu zajęta w trakcie realizacji inwestycji wyniesie 420 m2.
Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r.poz.121.) na wniosek Gminy Klembów reprezentowanej przez Wójta Gminy Klembów Rafała Mathiaka, przeprowadzone zostanie postępowanie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, w celu wykonania inwestycji polegającej na realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuł, gmina Klembów”. Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w/w nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 11 lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 108 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.02.2019 r., godz. 11.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.02.2019 r., godz. 11.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2019 r., godz. 11.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1633 razy.