Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 350/2017 znak wgn.6821.1.19.2016.kc starosty wołomińskiego

Wołomin, dnia 17 stycznia 2019r.


Ogłoszenie
Starosty wołomińskiego
owszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie zmiany decyzji nr 350/2017 znak wgn.6821.1.19.2016.kc starosty wołomińskiego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm) Starosta Wołomiński zawiadamia, że z dniem 17 stycznia 2019r. na wniosek PWiK Sp. z o.o. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany Decyzji nr 350/2017 znak WGN.6821.1.19.2016.KC Starosty Wołomińskiego dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gminie Wołomin w obrębie 0002 Leśniakowizna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3, 2/3, 11/1, 12/3, 12/4 których stan prawny jest nieuregulowany.
Zainteresowane strony mogą składać ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 11, lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 108 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.01.2019 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.01.2019 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2019 r., godz. 14.15NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1695 razy.