Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Klembów, dz.ew. nr 141/5 obr. 0009 Michałów
Wołomin, dnia 15 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 115 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Wołomiński zawiadamia, że na wniosek Gminy Klembów, reprezentowanej przez Wójta Gminy Klembów, wszczęto postępowanie administracyjne w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Klembów, w gminie Klembów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 141/5 obr. 0009 Michałów, której stan prawny jest nieuregulowany.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ukazało się ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia przedmiotowego postępowania administracyjnego na łamach gazety "Dziennik Gazeta Prawna” a także na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Wołominie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Zainteresowane strony mogą składać ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 11, lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 108 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.01.2019 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.01.2019 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.01.2019 r., godz. 11.43NieznanyEdycja strony
15.01.2019 r., godz. 11.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1504 razy.