Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie znak: WAB.6740.14.57.2018

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez P. Piotra Szydłowskiego, złożony w dniu 26.11.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.57.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Poniatowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gryczaną do działki ew. nr 1 obręb 0037, Wołomin - Miasto oraz budowa drogi gminnej – ul. Kruczej w Wołominie, gmina Wołomin”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 318/1 (318/4, 318/5), 320 (320/1, 320/2) obręb 0033-33, jedn. ewid. 143412_4 –Wołomin miasto,
- ew. nr: 26/2 (26/3, 26/4), 25 (25/1, 25/2), 23 (23/1, 23/2), 147 (147/3, 147/4), 19/2 (19/3, 19/4), 45 (45/3, 45/4), 33 (33/1, 33/2), 1 (1/1, 1/2, 1/3) obręb 0037-37, jedn. ewid. 143412_4 –Wołomin miasto,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Wołomin:
- ew. nr 319 obręb 0033-33, jedn. ewid. 143412_4 –Wołomin miasto,
- ew. nr: 27 obręb 0037-37, jedn. ewid. 143412_4 –Wołomin miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 309, obręb 0033-33, jedn. ewid. 143412_4 –Wołomin miasto,
- ew. nr: 21, 48, 9/2, 33 (33/1, 33/2), 34, 35, 36, 19/2 (19/3, 19/4), 147 (147/3, 147/4), 151, 153, 155 obręb 0037-37, jedn. ewid. 143412_4 –Wołomin miasto.

Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (tłustym drukiem – numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 9/2, 33 (33/1, 33/2), 34, 35, 36, 19/2 (19/3, 19/4), 21, 48, 147 (147/3, 147/4), 151, 153, 155, 175/1, 39 obręb 0037-37, jedn. ewid. 143412_4 –Wołomin miasto.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.01.2019 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.01.2019 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.01.2019 r., godz. 12.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1638 razy.