Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Listopad


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-1/2018
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w związku z przystąpieniem powiatu wołomińskiego do korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Uchwała Nr VI-2/2018
  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu Wymiar sprawiedliwości
 • Uchwała Nr VI-3/2018
  w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie powiatu
 • Uchwała Nr VI-4/2018
  w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
 • Uchwała Nr VI-5/2018
  w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących opiniowania programów ochrony środowiska
 • Uchwała Nr VI-6/2018
  w sprawie upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Uchwała Nr VI-7/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-8/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-9/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-10/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-11/2018
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr VI-12/2018
  zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 04.12.2018 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 04.12.2018 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2018 r., godz. 14.35Magdalena OlejaszEdycja strony
04.12.2018 r., godz. 14.34Magdalena OlejaszEdycja strony
04.12.2018 r., godz. 14.09Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1677 razy.