Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komunikat z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Komisarz Wyborczy w Warszawie I, Komisarz Wyborczy w Warszawie II oraz Komisarz Wyborczy w Warszawie III przyjmują zawiadomienia w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 wejście B, parter - sala Sejmiku Wojewódzkiego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 8.15 do 16.15; dodatkowo także w sobotę 25 sierpnia w godz. 9.00 do 13.00. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 sierpnia (poniedziałek).

Pełnomocnicy komitetów wyborczych do zawiadomienia o utworzeniu komitetu dołączają:
1. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców:
- oświadczenie o utworzeniu komitetu,
- dokument o powołaniu pełnomocnika wyborczego/finansowego (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),
- oświadczenie pełnomocnika wyborczego (będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym) o przyjęciu pełnomocnictwa,
- fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej.
2. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, w tym do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów i sejmiku województwa oraz dzielnic m.st. Warszawy:
- oświadczenie o utworzeniu komitetu,
- dokument o powołaniu pełnomocników (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),
- oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
- oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,
- wykaz co najmniej 20 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego,
- fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej.
3. Komitety Wyborcze stowarzyszeń (organizacji)
- uwierzytelniony odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji,
- wyciąg ze statutu (regulaminu) pozwalający stwierdzić, który organ jest upoważniony do reprezentowana stowarzyszenia (organizacji) na zewnątrz,
- oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
- oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,
- fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej.

Zasady tworzenia komitetów wyborczych zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 oraz 1000 i 1349), oraz w szczegółowych Informacjach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. Treść Kodeksu wyborczego jak Informacje PKW są dostępne na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – www.kbw.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj, wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r.

Wzory dokumentów o utworzeniu komitetu wyborczego oraz dot. zgłaszania kandydatów na członków komisji terytorialnych są dostępne na stronach internetowych Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – warszawa.kbw.gov.pl

Komisarz Wyborczy Komisarz Wyborczy Komisarz Wyborczy
w Warszawie I w Warszawie II w Warszawie III
/-/ Rafał Wagner /-/ Kinga Hulak /-/Joanna Oliwa


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 16.08.2018 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 16.08.2018 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.08.2018 r., godz. 13.49Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2018 r., godz. 13.48Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2018 r., godz. 13.47Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2018 r., godz. 13.47Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2018 r., godz. 13.46Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2018 r., godz. 13.46Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2018 r., godz. 13.46Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 1465 razy.