Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

LISTA OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH

Rozdział XI. Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2021
Złożone w konkursach ofert na realizację zadań publicznych oferty są opiniowane pod względem merytorycznym przez komisje konkursowe powoływane przez Zarząd w drodze uchwały.
Zarząd zaprasza organizacje, prowadzące działalność na terenie powiatu, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisjach konkursowych. Jednakże zgłoszeń dokonywać można przez cały rok na „Formularzu zgłoszenia kandydata”.
Na podstawie zgłoszeń tworzy się stałą listę osób wskazanych przez organizacje do udziału w pracach komisji konkursowych.
Wykreślenie z listy następuje na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zgłaszającego bądź osoby zgłaszanej.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 19.02.2018 r., godz. 16.20
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 25.01.2021 r., godz. 12.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2021 r., godz. 12.22Dorota RomańczukEdycja strony
25.11.2020 r., godz. 14.27Dorota RomańczukEdycja strony
25.11.2020 r., godz. 14.27Dorota RomańczukEdycja strony
28.11.2019 r., godz. 09.07Dorota RomańczukEdycja strony
24.05.2019 r., godz. 12.09Dorota RomańczukEdycja strony
19.02.2018 r., godz. 16.30Dorota RomańczukEdycja strony
19.02.2018 r., godz. 16.25Dorota RomańczukEdycja strony
19.02.2018 r., godz. 16.25Dorota RomańczukEdycja strony
19.02.2018 r., godz. 16.25Dorota RomańczukEdycja strony
19.02.2018 r., godz. 16.20Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 4000 razy.