Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Sekretarza Powiatu wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Do zadań sekretarza należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa, a w szczególności:
a) nadzór nad organizacją pracy starostwa,
b) czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań,
c) sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,
d) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy w starostwie;
2) koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno¬-technicznych dotyczących współpracy z zarządem powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz współpracy zarządu z radą;
3) koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie powiatu;
4) koordynacja działań związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej;
5) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie starosty.

2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1) Wydziału Komunikacji;
2) Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji;
3) Wydziału Spraw Obywatelskich;
4) Archiwisty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.06.2003 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.08Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 14.58NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 13.02NieznanyEdycja strony
26.03.2013 r., godz. 13.00NieznanyEdycja strony
26.06.2003 r., godz. 15.46Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5390 razy.