Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy ul. Sosnowej i Kościuszki w Markach

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)


Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, złożony w dniu 22 września 2016 r., zmieniony w dniu 2 listopada 2016 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.34.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 12/2 (12/3, 12/4), 17 (17/1, 17/2), 81/3 (81/6, 81/7), 82 (82/1, 82/2), 57/3 (57/5, 57/6), 58 (58/5, 58/6), 59 (59/1, 59/2), 62 (62/1, 62/2), 65 (65/1, 65/2), 134 (134/1, 134/2), 160/1 (160/3, 160/4), 81/1 (81/4, 81/5), 95 (95/1, 95/2), 96 (96/1, 96/2), 112 (112/1, 112/2), 190/2 (190/3, 190/4), 113 (113/1, 113/2), 191 (191/1, 191/2), 214/1 (214/4, 214/5), 1 (1/1, 1/2), 55 (55/1, 55/2), 13 (13/1, 13/2), 11 (11/1, 11/2), 10/11 (10/13, 10/14) w obrębie 0051-5-08, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 2 (2/1, 2/2), 32/5 (32/7, 32/8), 37/4 (37/6, 37/7), 38/1 (38/6, 38/7), 40 (40/1, 40/2), 41 (41/1, 41/2), 136 (136/1, 136/2), 54/14 (54/20, 54/21), 54/19 (54/22, 54/23), 54/5 (54/24, 54/25), 44/1 (44/2, 44/3), 45 (45/1, 45/2), 54/10 (54/26, 54/27), 55 (55/1, 55/2) w obrębie 0044-5-01, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 32 (32/1, 32/2), 124/1 (124/4, 124/5), 125 (125/1, 125/2), 88 (88/1, 88/2), 89/4 (89/14, 89/15), 89/2 (89/16, 89/17), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2), 103/30 (103/31, 130/32), 10/2 (10/3, 10/4), 13/1 (13/3, 13/4), 51 (51/1, 51/2) w obrębie 0049-5-06, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 1/2 (1/3, 1/4), 193/2 (193/3, 193/4) w obrębie 0045-5-02, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 40 (40/1, 40/2), 41 (41/1, 41/2), 42/3 (42/4, 42/5), 42/2 (42/6, 42/7), 38/20 (38/34, 38/35), 38/22 (38/36, 38/37) w obrębie 0052-5-09, jedn. ewid. 143402_1 Marki

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:
 ew. nr: 56/2, 81/2, 114, 10/12, 9/1, w obrębie 0051-5-08, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 38/6, 43/2 w obrębie 0052-5-09, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 122/2, 120/2, 54/18, 123, 39/6, 38/5, 37/5, 35/5, 32/6, w obrębie 0044-5-01, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 103/23, 33, 103/17, 103/16, 19/4, 95/1, 94/1, 93/1, 12/1, 11/4, 8/3, 89/11, 52/6, 52/3, w obrębie 0049-5-06, jedn. ewid. 143402_1 Marki

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 54/15 obrębie 0044-5-01, jedn. ewid. 143402_1 Marki

Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu (tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu ):
 ew. nr: 17 (17/1, 17/2), 81/3 (81/6, 81/7), 200/2, 56/1, 166, 149, 82 (82/1, 82/2), 1 (1/1, 1/2), 56/1, 13 (13/1, 13/2), 81/1 (81/4, 81/5), 62 (62/1, 62/2), 65 (65/1, 65/2), 58 (58/5, 58/6), 57/3 (57/5, 57/6), 9/2 w obrębie 0051-5-08, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr 13/1 (13/3, 13/4), 88 (88/1, 88/2), 125 (125/1, 125/2), 52/8 w obrębie 0049-5-06, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 39/3, 42/1, 43/1 w obrębie 0052-5-09, jedn. ewid. 143402_1 Marki
 ew. nr: 54/19 (54/22, 54/23) w obrębie 0044-5-01, jedn. ewid. 143402_1 Marki

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2016 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2016 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2016 r., godz. 14.22Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2724 razy.