Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY o wydaniu decyzji nr 36pz/2016 dotyczącej budowy ul. Azaliowej w Radzyminie

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)
Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 31 października 2016 roku dla Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 36pz/2016 znak WAB.6740.14.26.2016, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Azaliowej w msc. Cegielnia oraz Ciemne, Gmina Radzymin”.


Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Radzymin, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 331/170 (331/206, 331/207), 331/16 (331/202, 331/203), 331/79 (331/204, 331/205) w obrębie 0003 Cegielnia, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin
 ew. nr: 184 (184/1, 184/2), 171/2 (171/7, 171/8), 171/1 (171/5, 171/6), 169/3 (169/11, 169/12), 168/12 (168/40, 168/41), 168/28 (168/38, 168/39) w obrębie 0004 Ciemne, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin

- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Radzymin w całości:
 ew. nr: 168/9, 168/11, 168/13 w obrębie 0004 Ciemne, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin

- w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Radzymin, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 331/97, 331/171, 331/174, 331/172, 331/130 w obrębie 0003 Cegielnia, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin,
 ew. nr: 168/10, 167/24, 166/10, 165/18, 165/3, 165/5 w obrębie 0004 Ciemne, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
 ew. nr: 331/162, 331/149, 331/135, 331/130 w obrębie 0003 Cegielnia, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin
 ew. nr: 167/25, 165/16, 165/17 w obrębie 0004 Ciemne, jedn. ewid. 143409_5 Radzymin

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn 9-17, wt 12-16, śr 8-16, czw 12-16, pt 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2016 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2016 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2016 r., godz. 14.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2267 razy.