Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej al. Wojska Polskiego w Zielonce na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Bankowej

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka złożony w dniu 29 września 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.37.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej al. Wojska Polskiego w Zielonce na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Bankowej”.


Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Zielonka, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 65/1 (65/4, 65/5), 65/3 (65/6, 65/7) w obrębie 0030-5-20-07, jednostka ew. 143404_1- Zielonka,
 ew. nr: 172/3 (172/5, 172/6, 172/7), 191/2 (191/7, 191/8), 191/3 (191/9, 191/10), 191/4 (191/5, 191/6), 209/2 (209/3, 209/4) w obrębie 0033-5-20-10, jednostka ew. 143404_1- Zielonka,
 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2), 127 (127/1, 127/2), 129 (129/1, 129/2), 130/1 (130/4, 130/5) w obrębie 0052-5-60-02, jednostka ew. 143404_1- Zielonka,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Zielonka w całości:
 ew. nr: 65/2 w obrębie 0030-5-20-07, jednostka ew. 143404_1- Zielonka,
 ew. nr: 209/1 w obrębie 0033-5-20-10, jednostka ew. 143404_1- Zielonka,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Zielonka, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 16 w obrębie 0030-5-20-07, jednostka ew. 143404_1- Zielonka,
 ew. nr: 130/2 w obrębie 0052-5-60-02, jednostka ew. 143404_1- Zielonka,

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 65/3 (65/6, 65/7), 110 w obrębie 0030-5-20-07, jednostka ew. 143404_1- Zielonka,
 ew. nr: 145/9, 146/2, 185/2, 191/2 (191/7, 191/8) w obrębie 0033-5-20-10, jednostka ew. 143404_1- Zielonka.
 ew. nr: 127 (127/1, 127/2), 130/1 (130/4, 130/5) w obrębie 0052-5-60-02, jednostka ew. 143404_1- Zielonka.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 04.11.2016 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 04.11.2016 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2016 r., godz. 11.20Katarzyna RutkowskaEdycja strony
04.11.2016 r., godz. 11.19Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2410 razy.