Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wydania decyzji nr Nr 23pz/2016 dot. rozbudowy drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031)


Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez Pana Adama Rosińskiego decyzji Nr 23pz/2016 znak WAB.6740.14.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego"

na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej:
- ew. nr: 1121, 1122, 1124 (1124/1*, 1124/2), 1123/2 (1123/5*, 1123/6) obręb: 0025, Zabraniec, jednostka ewidencyjna: 143408_2, Poświętne
- ew. nr: 341 (341/1*, 341/2), 349 (349/1*, 349/2), 356 (356/1*, 356/2), 362 (362/1*, 362/2), 363 (363/1*, 363/2), 364 obręb: 0052, 5-60-02, jednostka ewidencyjna: 143404_1, Zielonka
- 1 (1/1*, 1/2), 2 (2/1*, 2/2), 5 (5/1*, 5/2), 6 (6/1*, 6/2), 7 (7/1*, 7/2) obręb: 0054, 5-60-01, jednostka ewidencyjna: 143404_1, Zielonka.

xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xxx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.09.2016 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.09.2016 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2016 r., godz. 10.32NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3329 razy.