Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Audytora Wewnętrznego wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego realizuje zadania z zakresu:
1. kontroli wewnętrznej:
1) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu kontroli
wewnętrznej;
2) przeprowadzanie kontroli zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznej na rok
bieżący;
3) przeprowadzanie czynności wyjaśniających i kontrolnych w sprawach doraźnie
zleconych przez kierownika jednostki;
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie:
a) nadzoru i działań kontrolnych prowadzonych w jednostkach/instytucjach,
b) kontroli realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny realizacji
zaleceń pokontrolnych kontroli wewnętrznej;
6) prowadzenie akt stałych i akt bieżących kontroli wewnętrznej;
7) przygotowanie projektów decyzji w porozumieniu z wydziałami merytorycznymi
w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych przez
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego zadań kontrolnych;
8) przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań kontroli
wewnętrznej;
2. audytu wewnętrznego:
1) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu
wewnętrznego w oparciu o:
a) analizę obszarów ryzyka w zakresie działania jednostek organizacyjnych
Starostwa,
b) analizę złożonych informacji o systemie kontroli zarządczej
funkcjonującej w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
c) priorytety kierownika jednostki,
d) dostępne zasoby osobowe;
2) analiza procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie oraz prowadzenie
dokumentacji z tego zakresu;
3) analiza procesu kontroli zarządczej w Starostwie oraz prowadzenie dokumentacji z
tego zakresu;
4) przeprowadzanie zadań zapewniających, zgodnie z rocznym planem audytu
wewnętrznego;
5) w uzasadnionych przypadkach zadania zapewniające przeprowadza się poza
planem audytu wewnętrznego;
6) możliwość realizacji czynności doradczych dla kierownika jednostki;
7) prowadzenie akt stałych i akt bieżących zadań audytu wewnętrznego;
8) przeprowadzanie czynności monitorujących/sprawdzających w celu dokonania
oceny realizacji zaleceń audytu wewnętrznego;
9) przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań audytu
wewnętrznego.”.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2005 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Ernest Kobyliński, data: 27.11.2019 r., godz. 13.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2019 r., godz. 13.53Ernest KobylińskiEdycja strony
27.11.2019 r., godz. 13.52Ernest KobylińskiEdycja strony
20.02.2018 r., godz. 13.24Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.16NieznanyEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.16NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 12.48NieznanyEdycja strony
03.03.2005 r., godz. 11.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4670 razy.