Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie widowiska plenerowego pn. „Bitwa Warszawska 1920 roku”, które odbędzie się w dniach 24.07. i 14.08 lub 15.08.2016 r. w Ossowie gm. Wołomin

Proszę o złożenie oferty w terminie do dnia 14.04.2016 r. z dopiskiem oferta „Bitwa Warszawska 1920 r.”
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie widowiska plenerowego pn. „Bitwa Warszawska 1920 roku”, które odbędzie się w dniach 24.07. i 14.08 lub 15.08.2016 r. w Ossowie gm. Wołomin.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Udział rekonstruktorów pieszych w liczbie nie mniej niż 100 osób. Każdy rekonstruktor zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego umundurowania i oporządzenia z roku 1920;
2. Udział min. 10 koni i kaskaderów konnych (rekonstruktorów) wraz z osprzętem;
3. Przygotowanie scenariusza i reżyseria inscenizacji pn. „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r.”
24.07.2016 r. – 40 minutowej inscenizacji narracja w języku polskim
i francuskim;
14.08 lub 15.08.2016 r. – 40 minutowej inscenizacji narracja w języku polskim;
4. Scenografia pola walki ( z wyłączeniem drewnianych chałup, które zapewnia zamawiający Powiat Wołomiński)
5. Pirotechnika ( min. 15 wybuchów, w tym 3 wybuchy w pobliskiej rzece)
6. Rekwizyty: szable, lance, manierki, kulbaki z oprzyrządowaniem, plecaki, koce, taczanki, sztandary, krzyż;
7. Ochrona imprez masowych w dniach 24.07 i 14.08 lub 15.08.2016 r.
8. Wyżywienie rekonstruktorów oraz koni;
9. Konsultacja historyczna;
10. Zabezpieczenie medyczne (karetka z zespołem medycznym);
11. Lekarz weterynarii;
12. Ubezpieczenie grup rekonstrukcyjnych oraz koni biorących udział w inscenizacji
13. Uzyskanie stosownej dokumentacji i zabezpieczenia inscenizacji w dniach 24.07 i 14.08 lub 15.08.2016 r. zgodnie z wymogami prawnymi imprez masowych przy współpracy wyznaczonego pracownika starostwa.

II. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za w/w przedmiot zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
24.07.2016 r. w godzinach 07.00-15.00
14.08 lub 15.08.2016 r. w godzinach 07.00-16.00
Ossów, gmina Wołomin, powiat wołomiński

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie w załączonym formularzu oferty. Dokumenty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, w terminie do dnia 14.04.2016 r.
z dopiskiem oferta „Bitwa Warszawska 1920 r.”


Informacje:
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Katarzyna Rutkowska
Tel. (22) 787-43-01 wew.105


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 07.04.2016 r., godz. 09.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 07.04.2016 r., godz. 09.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.04.2016 r., godz. 09.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
07.04.2016 r., godz. 09.04Katarzyna RutkowskaEdycja strony
07.04.2016 r., godz. 09.04Katarzyna RutkowskaEdycja strony
07.04.2016 r., godz. 09.03Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3543 razy.