Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przewodnicząca Zespołu - Agnieszka Świętochowska

Kontakt:
Starostwo Powiatu Wołomińskiego
ul. Prądzyńskiego 3 (wejście D)
05-200 Wołomin
obsługa interesantów - pok. nr 02
tel. (22) 346 11 65, (22) 346 11 43


Adres e-mail: pzon@powiat-wolominski.pl


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie z uwagi na ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu epidemicznego zwraca się z prośbą do osób ubiegających się o:
- wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, oraz
- wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej,
o składanie wniosków (oryginałów) drogą korespondencyjną lub do wrzutni dokumentów zlokalizowanej przy wejściu D do Budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.

Jednocześnie zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego pod numerem 22 346 11 65, w celu uzyskania informacji dotyczącej wypełnienia wniosku, załączników oraz możliwości innej formy dostarczenia dokumentacji.


Zgodnie z Poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2020 r. posiedzenia składów orzekających odbywają się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej/dziecka, jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą.

WAŻNE !
Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 568):

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h. 2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1 karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h. 3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.01.2005 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Krzysztof Kudera, data: 22.10.2020 r., godz. 13.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2020 r., godz. 13.53Krzysztof KuderaEdycja strony
07.09.2020 r., godz. 12.27Emilia PłachetkoEdycja strony
13.07.2020 r., godz. 11.39Ernest KobylińskiEdycja strony
14.05.2020 r., godz. 14.24Emilia PłachetkoEdycja strony
14.05.2020 r., godz. 14.23Emilia PłachetkoEdycja strony
02.01.2019 r., godz. 12.16Katarzyna RutkowskaEdycja strony
02.01.2019 r., godz. 12.15Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.05.2017 r., godz. 10.53NieznanyEdycja strony
07.01.2015 r., godz. 08.27NieznanyEdycja strony
22.09.2014 r., godz. 16.08NieznanyEdycja strony
15.01.2014 r., godz. 09.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
22.11.2013 r., godz. 12.48NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 09.14NieznanyEdycja strony
13.01.2005 r., godz. 13.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 51468 razy.