Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Unieważnienie

Wołomin, dn. 12.10.2015 r.
SPW.273.210.2015

Wykonawcy
wg rozdzielnika
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: realizacja 4 odrębnych zadań w zakresie rozliczenia nieruchomości w stosunku do stanu władania działek ewidencyjnych.
Zadanie nr 1 – nieruchomość przy ul. Mazurskiej w Wołominie dz. nr ewid. 342 obr. 17 i dz. nr ewid. 380/6.
Zadanie nr 2 – nieruchomość przy ul. Ciasnej 11 w Wołominie dz. nr ewid. 32 obr. 26 i dz. nr ewid. 43.
Zadanie nr 3 – 4 nieruchomości przy ul. Narutowicza w Ząbkach dz. nr ewid. 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 obr. 1-05 z działką nr ewid. 10/6 obr. 1-05 i dz. nr ewid. 81/8 obr. 1-03.
Zadanie nr 4 – nieruchomość przy ul. Stawowej w Markach dz. nr ewid. 51 obr. 04-03.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania – oferta najkorzystniejsza przewyższa wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
………………………………………..Otrzymują:
1. GEODIMEX Robert Pomorski
84-200 Wejcherowo, ul. Gdańska 123
e-mail: geodimex@wp.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.10.2015 r., godz. 16.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.10.2015 r., godz. 16.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.10.2015 r., godz. 16.29NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1591 razy.