Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
Geodeta Powiatowy wykonuje zadania należące do kompetencji Starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.


Geodeta Powiatowy realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) zakładania osnów szczegółowych;
3) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
4) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
5) tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych z zakresu ewidencji gruntów, sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz osnów szczegółowych, a także standardowych opracowań kartograficznych – map zasadniczych
i ewidencyjnych;
6) koordynowania planów oraz realizacji wydatków budżetowych nadzorowanych wydziałów;
7) udostępniania danych zbiorczych z prowadzonych baz danych z wyłączeniem danych dotyczących zgłaszania prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
8) przekazywania organom nadzoru geodezyjnego zestawień zbiorczych dotyczących prowadzonych w ramach zasobu baz danych, w oparciu o przekazywane przez nadzorowane wydziały informacje.


Geodeta Powiatowy kieruje Wydziałem Geodezji i Kartografii, w którym pełni funkcję Naczelnika Wydziału.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.10.2004 r., godz. 15.49
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 29.07.2020 r., godz. 15.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.07.2020 r., godz. 15.26Emilia PłachetkoEdycja strony
29.07.2020 r., godz. 15.26Emilia PłachetkoEdycja strony
20.02.2018 r., godz. 13.24Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.36NieznanyEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.15NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 12.41NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 12.40NieznanyEdycja strony
18.10.2004 r., godz. 15.49Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6010 razy.