Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego dla: dz. nr 173 obr. Zagościniec-04 gm. Wołomin

Termin składania ofert: do dnia 7 kwietnia 2014
Informuję, że w związku z niespójnością danych w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej, istnieje konieczność

wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego dla:
dz. nr 173 obr. Zagościniec-04 gm. Wołomin

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów roboty można uzyskać u Z-cy Naczelnika Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8 w pokoju nr 17, bądź pod numerem telefonu 22 787 30 10 wew. 102.

Ofertę z podaniem ceny netto i brutto należy składać w kancelarii przy ul. Powstańców 8/10, w Wołominie w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta dot. dz. nr 105/1 i 105/2 obr. 5-20-10 gm. Zielonka”, w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r.

Otwarcie ofert nastąpi 8 kwietnia 2014 roku o godz. 1000 przy ul. Powstańców 8/10 w pokoju nr 17.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 31.03.2015 r., godz. 15.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.03.2015 r., godz. 15.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2015 r., godz. 15.07NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3484 razy.