Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego, dotyczącego uregulowania stanu prawnego nieruchomości

Termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2015 r.
Informuję, o potrzebie wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego,

dotyczącego uregulowania stanu prawnego nieruchomości
nr 2140 cz. położonej w obrębie 5-00-03 gm. Zielonka,

obecnie na mapie ewidencyjnej ujawnionej jako projektowana działka nr 56
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów roboty można uzyskać u Z-cy Naczelnika Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8 w pokoju nr 17, bądź pod numerem telefonu 22 787 30 10 wew. 102.

Ofertę z podaniem ceny netto i brutto należy składać w kancelarii przy ul. Powstańców 8/10, w Wołominie w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta dot. projektowanej dz. 56 obr. 5-00-03 gm. Zielonka”, w terminie do dnia 7 kwietnia 2015 r.

Otwarcie ofert nastąpi 8 kwietnia 2015 roku o godz. 1000 przy ul. Powstańców 8/10 w pokoju nr 17.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 31.03.2015 r., godz. 15.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.03.2015 r., godz. 15.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2015 r., godz. 15.05NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3567 razy.