Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - Termin zgłaszania uwag: na 06.11.2014 r.

w sprawie: planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia wniosków / opinii / uwag do:

projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego

Wnioski / opinie / uwagi do projektu planu można zgłaszać
w terminie do dnia 6 listopada 2014 r.


za pośrednictwem:
1) internetu: wk@powiat-wolominski.pl
2) faksu: (22) 776-20-29,
3) poczty na adres:
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Komunikacji
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4)osobiście: w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin
wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Zarządu.

Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl baner NGO.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.10.2014 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.10.2014 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2014 r., godz. 09.47NieznanyEdycja strony
24.10.2014 r., godz. 09.39NieznanyEdycja strony
16.10.2014 r., godz. 09.42NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2914 razy.