Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAWIADOMIE w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni nr 2 ujmującej wody z utworów czwartorzędowych w Ząbkach przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15 (działka nr ew. 51, obręb 03-15) powiat Wołomin, województwo mazowiecki

obieszczenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dn. 8.07.2013 r.
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 267), w nawiązaniu do art. 9, art. 41 ust. 3 oraz art. 80 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
zawiadamiam:
1.Współwłaścicieli działki nr ew. 51, obręb 03-15 w Ząbkach, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 16.05.2013 r., Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli w Ząbkach przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15, 05 – 091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni nr 2 ujmującej wody z utworów czwartorzędowych w Ząbkach przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15 (działka nr ew. 51, obręb 03-15) powiat Wołomin, województwo mazowieckie”,

2.Starosta Wołomiński, stosownie do art. 9 oraz art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981), wystąpił do Burmistrza Miasta Ząbki o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie, dołączając projekt rozstrzygnięcia,

3. stosownie do art. 10 § 1 Kpa, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie. Uwagi i wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 19.06.2013 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 19.06.2013 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Marta Glejch-Bulaszewska, data: 11.07.2013 r., godz. 16.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2013 r., godz. 16.14Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
11.07.2013 r., godz. 16.14Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
11.07.2013 r., godz. 16.12Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
20.06.2013 r., godz. 08.44Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
19.06.2013 r., godz. 11.54Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
19.06.2013 r., godz. 11.36Katarzyna RutkowskaEdycja strony
19.06.2013 r., godz. 11.34Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4838 razy.