Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 249/13, znak; WOŚ.6341.36.2013 - pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Jadów.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 267 ) w nawiązaniu do art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 6 maja 2013 r., Starosta Wołomiński wydał decyzję nr 249/13, znak; WOŚ.6341.36.2013, udzielającą Gminie Jadów pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych – tj. studni nr 2;szczególne korzystanie z wód – tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z studni nr 1(awaryjnej) i nr 2 (podstawowej), dla potrzeb wodociągu grupowego wsi Sulejów, zlokalizowanego na działce nr ew. 706/2 obr. Sulejów, gm. Jadów.

Odwołanie od ww. decyzji można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański, data: 07.05.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 10.05.2013 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 10.05.2013 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2013 r., godz. 13.58Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 2845 razy.