Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Inne ogłoszenia


Podstrony:
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0023 Wola Ręczajska, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 430
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 103 z obrębu 0022-Zawady, gm. Radzymin, z działką ewidencyjną nr 93 i nr 95 z obrębu 0022-Zawady, gm. Radzymin
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 28 m. Kobyłka przy ul. Natolińskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 179
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka stanowiącej działkę ewidencyjną nr 247/1
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka stanowiącej działkę ewidencyjną nr 248/2
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 537 z obrębu 0020 – Trzcinka, gmina Poświętne z działką ewidencyjną nr 1 z obrębu 0008 – Krubki Górki
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki działki ewidencyjnej nr 420 z obrębu 0010 – Karolew, gmina Dąbrówka z działkami ewidencyjnymi nr 418/2, 423 z obrębu 0010 – Karolew, gmina Dąbrówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 68 z obrębu 0026 – Zawiszyn, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 69 z obrębu 0026 – Zawiszyn, gmina Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 779 z obrębu 0001-Białki, gm. Tłuszcz, z działką ewidencyjną nr 780 (KW brak) z obrębu 0001-Białki, gm. Tłuszcz
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 516/1 obrębu 0001, Dobczyn, gmina Klembów, o powierzchni 68 m2
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 370/1 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 19 m2
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 617/1 z obrębu 0003 – Klembów, gmina Klembów z działkami ewidencyjnymi nr 620, 622/1, 623/1, 625/1, 627/1, 757/2, 628, 629, 630/2 z obrębu 0003 – Klembów, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 284 z obrębu 0006 – Grabów, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 310 z obrębu 0006 – Grabów, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic ewidencyjnej nr 1068 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 1069 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 49 z obrębu 0006 – Grabów, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 55 z obrębu 0006 – Grabów, gmina Tłuszcz
 • Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 297/2021 z dnia 27.05.2021r.
  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Rojków, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako działka nr 102/2 z obrębu 0019 Rojków, gmina Poświętne, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
 • Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 296/2021 z dnia 27.05.2021r.
  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Łąki, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako działka nr 163/2 z obrębu 0010 Łąki, gmina Radzymin, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
 • Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 295/2021 z dnia 27.05.2021r.
  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Ostrowik, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako działka nr 301/2, 302/2, 303/3 z obrębu 0016 Ostrowik, gmina Poświętne, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych:
  - nr 96, 104 z obrębu 0022 – Zawady, gmina Radzymin z działką ewidencyjną nr 95 z obrębu 0022 – Zawady, gmina Radzymin
  - nr 571/1, 499 z obrębu 0012 – Mokre, gmina Radzymin z działką ewidencyjną nr 570/1 z obrębu 0012 – Mokre, gmina Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 448, 450 z obrębu 0004 – Dzięcioły, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 459 z obrębu 0004 – Dzięcioły, gmina Tłuszcz
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 53/22 (o pow. 0,0021 ha) z obrębu 4-90-06, gmina Zielonka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 130 (KW WA1W/00050188/8) z obrębu 0011 – Kury, gmina Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 101, 127, 131 z obrębu 0011 – Kury, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 297 (KW WA1W/00153872/2) z obrębu 0005 – Krusze, gmina Klembów z działką ewidencyjną nr 264 z obrębu 0005 – Krusze, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 436 (KW WA1W/00041557/0) z obrębu 0026 – Zawiszyn, gmina Jadów z działkami ewidencyjnymi nr 437, 388 z obrębu 0026 – Zawiszyn, gmina Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 162/1 (KW WA1W/00154088/6), 162/2 (KW WA1W/00154088/6) z obrębu 0019 – Stasinów, gmina Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 7/2, 150 z obrębu 0019 – Stasinów, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 7 z obrębu 0004 – Dębe, gmina Jadów z działkami ewidencyjnymi nr 9, 10 (KW WA1W/00040211/6) z obrębu 0004 – Dębe, gmina Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 452 z obrębu 0024 – Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 138/1 z obrębu 0005 – Krusze, gmina Klembów z działką ewidencyjną nr 137/3 z obrębu 0005 – Krusze, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 356 z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz, z działką ewidencyjną nr 373 (KW brak) z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 17 maja 2021r. decyzji nr 268/2021 znak: WGG.683.1.61.2019.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Radzymin, w obrębie 0013, 02-03, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 73/79, 73/81, o powierzchni 0,0294 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 17 maja 2021 r. decyzji nr 269/2021 znak: WGG.683.1.645.2019.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Wołomin, w obrębie 0034, Zagościniec-04, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 104/1, o powierzchni 0,0006 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 35/5, 23/1 obrębu 0033, Zagościniec 03, gmina Wołomin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 17 maja 2021 r. decyzji nr 267/2021 znak: WGG.683.1.430.2019.AZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Zielonka, w obrębie 0014,4-90-06, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/20, o powierzchni 0,1312 ha
 • Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu 0010 – Pasek gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 169 z obrębu 0007- Jarzębia Łąka, gm. Tłuszcz, min. z działką ewidencyjną nr 170 z obrębu 0007-Jarzębia Łąka, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 174 z obrębu 0011-Pieńki, gm. Klembów, min. z działką ewidencyjną nr 175 z obrębu 0011-Pieńki, gm. Klembów
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 132/1 obrębu 0020-Nowe Lipiny-03, gmina Wołomin
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0004 Ciemne, gmina Radzymin stanowiącej działkę ewidencyjną nr 92/2
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 566, 568 z obrębu 0016 – Postoliska, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 584 z obrębu 0016 – Postoliska, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1111, 1248, 1262 z obrębu 0006 – Kraszew Stary , gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4, 1 z obrębu 0002 – Brzezinów, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 374, 376 z obrębu 0010 – Kozły, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 378 z obrębu 0010 – Kozły, gmina Tłuszcz
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji nr 229/2021 znak: WGN.683.1.594.2017.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Radzymin, w obrębie 0010, Łąki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 163/1, o powierzchni 0,0094 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 17/1 obrębu 06, miasto Kobyłka, o powierzchni 111 m2
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 23/1 obrębu 06, miasto Kobyłka, o powierzchni 148 m2
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0019 Rojków, gmina Poświętne, stanowiące działkę ewidencyjną nr 102/2
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0010 Łąki, gmina Radzymin, stanowiące działkę ewidencyjną nr 163/2
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0016 Ostrowik, gmina Poświętne, stanowiące działki ewidencyjne nr 301/2, 302/2, 303/3
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzji nr 195/2021 znak: WGG.683.1.649.2019.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Wołomin, w obrębie 0034, Zagościniec-04, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 80/1, o powierzchni 0,0027 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzji nr 194/2021 znak: WGG.683.1.620.2019.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Wołomin, w obrębie 0035, Zagościniec-05, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/1, o powierzchni 0,0076 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzji nr 193/2021 znak: WGG.683.1.619.2019.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Wołomin, w obrębie 0033, Zagościniec-03, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 78, o powierzchni 0,0046 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzji nr 196/2021 znak: WGG.683.1.607.2019.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Wołomin, w obrębie 0033, Zagościniec-03, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/1, o powierzchni 0,0045 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 obrębu 0019, Nowe Lipiny-02 oraz działka nr 114 obrębu 0019, Nowe Lipiny-02, Gmina Wołomin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 32 obrębu 0019, Nowe Lipiny-02, Gmina Wołomin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 289/1 z działką ewidencyjną nr 287/1 z obrębu 0013 – Roszczep, gmina Klembów
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzji nr 177/2021 znak: WGG.683.1.586.2020.PK ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin, w obrębie 0004,04 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 117/6 o powierzchni 0,0086 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzji nr 176/2021 znak: WGG.683.1.585.2020.PK ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin, w obrębie 0004,04 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/6 o powierzchni 0,0306 ha
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzji nr 175/2021 znak: WGG.683.1.582.2020.PK ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonych w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin, w obrębie 0003,03 , oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 50/2 o powierzchni 0,0063 ha, oraz działka ewidencyjna nr 94/7 o powierzchni 0,0038 ha
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 389, 392/2 (KW WA1W/00047874/0) z obrębu 0024 – Wólka Dąbrowicka, gmina Poświętne z działką ewidencyjną nr 392/1 z obrębu 0024 – Wólka Dąbrowicka, gmina Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 433, 996,, 997, 998, 999, 1003, 1004, 1146, 1147 z obrębu 0009 – Michałów, gmina Klembów z działkami ewidencyjnymi nr 996, 997, 998, 999, 1003, 1004 z obrębu 0009 – Michałów, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 224 z obrębu 0005-Franciszków, gm. Tłuszcz, min. z działką ewidencyjną nr 72 z obrębu 0005-Franciszków, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 217, 218 z obrębu 0019 – Sulejów, gmina Jadów z działkami ewidencyjnymi nr 219, 454, 457, 459 z obrębu 0019 – Sulejów, gmina Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 621, 622 z obrębu 0016 – Równe, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 620 z obrębu 0016 – Równe, gmina Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 194 z obrębu 0003 – Grabszczyzna, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 191 z obrębu 0003 – Grabszczyzna, gmina Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 455, 453/2 z obrębu 0024 – Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0023 Wola Ręczajska, gmina Poświętne stanowiącej działkę ewidencyjną nr 430
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 451 z obrębu 0010-Księżyki, gm. Strachówka, z działką ewidencyjną nr 453 z obrębu 0010-Księżyki, gm. Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 89 i 93 z obrębu 0007-Kolno, gm. Poświętne, z działką ewidencyjną nr 4 z obrębu 0007-Kolno, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 345 z obrębu 0024 – Wszebory, gmina Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 314 z obrębu 0024 – Wszebory, gmina Dąbrówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 357 z obrębu 0024 – Wszebory, gmina Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 314 z obrębu 0024 – Wszebory, gmina Dąbrówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 282, 283 z obrębu 0005 – Franciszków, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 276 z obrębu 0005 – Franciszków, gmina Tłuszcz
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 61/1, obręb 0002, 01-02 Radzymin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/1, obręb 0007, 01-07 Radzymin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/1, obręb 0005, 01-05 Radzymin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, obręb 0014, Sitki, gmina Klembów, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 396/10, 396/36, 403/1
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 73/79 i 73/81 pochodzącą z podziału działki ew. nr 73/11 z obrębu 02-03, miasto Radzymin, o powierzchni 294 m2
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 53/20 (o pow. 0,1312 ha) z obrębu 4-90-06 m. Ząbki
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 533 z obrębu 0001-Choiny, gm. Poświętne, z działką ewidencyjną nr 529 z obrębu 0001-Choiny, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 256 z obrębu 0010-Łąki, gm. Radzymin, z działką ewidencyjną nr 388 z obrębu 0010-Łąki, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 27/3 obręb 0016-Postoliska, 4, 15, 19 obręb 0002-Brzezinów, gm. Tłuszcz
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 28 m. Kobyłka przy ul. Natolińskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 179
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 175 z obrębu 0011 – Pieńki, gmina Klembów z działką ewidencyjną nr 174 z obrębu 0011 – Pieńki, gmina Klembów
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 24 marca 2021 r., decyzji Nr 129/2021 ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, obręb 0014, Sitki, gmina Klembów, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 396/10, 396/36, 403/1
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 175 z obrębu 0011 – Pieńki, gmina Klembów stanowiącą własność, pozostającą w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu osób o nieznanym miejscu zamieszkania z działkami ewidencyjnymi nr 159, 174, 176 z obrębu 0011 – Pieńki, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 7 z obrębu 0004 – Ciemne, gmina Radzymin z działką ewidencyjną nr 13 z obrębu 0004 – Ciemne, gmina Radzymin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 117/6 obrębu 0004-04, miasto Wołomin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 116/6 obrębu 0004-04, miasto Wołomin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działki ewidencyjne nr 50/2 i 94/7 obrębu 0003-03, miasto Wołomin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 382/1 (o pow. 0,0013 ha) z obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 16 marca 2021 r. decyzji nr 111/2021 znak: WGN.683.1.534.2019.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin, w obrębie 0018,18, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 79/1, o powierzchni 0,0005 ha
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 455 z obrębu 0008 - Kąty Wielgi, gm. Strachówka, z działką ewidencyjną nr 445 (KW brak) z obrębu 0008 - Kąty Wielgi, gm. Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 394, 398 z obrębu 0007 – Kolno, gmina Poświętne z działką ewidencyjną nr 363 z obrębu 0007 – Kolno, gmina Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 265/1, 296/13, 315 z obrębu 0021 – Stasiopole, gmina Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 312 z obrębu 0021 – Stasiopole, gmina Dąbrówka
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 311 (o pow. 0,0838 ha) z obrębu 0027, Ossów-03 gmina Wołomin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 310 (o pow. 0,0826 ha) z obrębu 0027, Ossów-03 gmina Wołomin.
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 315/2 (o pow. 0,0345 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 315 z obrębu 0027, Ossów-03 gmina Wołomin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 566, 568 z obrębu 0016 – Postoliska, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 584 z obrębu 0016 – Postoliska, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 402 z obrębu 0024 – Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 387 z obrębu 0024 – Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 480 z obrębu 0011 – Łosie, gmina Radzymin z działkami ewidencyjnymi nr 464/6, 515/1, 503/1, 511/1, 473, 465/6 z obrębu 0011 – Łosie, gmina Radzymin
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o przedłużeniu terminu składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Dąbrówka gm. Dąbrówka do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 459 z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr:
  - 460 z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz, oraz
  - 584 z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 435 i 436/2 z obrębu 0024-Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz, z działkami ewidencyjnymi nr 443 i 441 z obrębu 0024-Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 260 z obrębu 0026 – Zawiszy, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 261 z obrębu 0026 – Zawiszy, gmina Jadów
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji nr 106/2021 ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w gminie Dąbrówka, obręb 0018 Marianów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/9
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 595 z obrębu 0019-Sulejów, gm. Jadów z działkami ewidencyjnymi nr: 447, 448,437, 438, 433, 434, 417, 418, 421, 422, 419, 420, 312, 409, 410, 407, 408, 401, 402, 399, 400, 397, 398, 389, 390, 383, 384, 377, 374, 375, 370, 371, 358, 359, 352 i 353, 346, 347, 117, 344, 345, 334, 335, 385, 386 z obrębu 0019 Sulejów, gm. Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: nr 595, 490 z obrębu 0011 - Kury, gmina Tłuszcz, nr 50 z obrębu 0001 - Białki, gmina Tłuszcz, z działkami ewidencyjnymi nr:
  - 602, 599, 586, 741, 431, 450/2, 486, 484, 460/1, 466/1, 464, 470, 474 z obrębu 0011 – Kury, gmina Tłuszcz
  - 254/10, 256/9, 3 z obrębu 0001 – Białki, gmina Tłuszcz
 • Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 89/2021 z dnia 23.02.2021r.
  o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 194/1, 194/2, 194/3, 197/2, 198/2 z obrębu 35 m. Wołomin przy Al. Niepodległości, poprzez udzielenie PWiK Sp. z o.o. w Wołominie, zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic nieruchomości
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 293/3 z obrębu 0002 – Brzezinów, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 311 z obrębu 0002 – Brzezinów, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 324 z obrębu 0010-Łąki, gm. Radzymin, z działką ewidencyjną nr 323 z obrębu 0010-Łąki, gm. Radzymin
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0010 Łąki, gmina Radzymin stanowiącej działkę ewidencyjną nr 163/2
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0019 Rojków, gmina Poświętne stanowiącej działkę ewidencyjną nr 102/2
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0016 Ostrowik, gmina Poświętne stanowiącej działkę ewidencyjną nr 301/2, 302/2, 303/3
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 12 z obrębu 0024 – Wszebory, gmina Poświętne z działką ewidencyjną nr 10 z obrębu 0024 – Wszebory, gmina Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 243/2 i 243/7 z obrębu 0002 – Cygów, gmina Poświętne z działką ewidencyjną nr 242 z obrębu 0002 – Cygów, gmina Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 166 z obrębu 0004 – Dzięcioły, gmina Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 162, 167 z obrębu 0004 – Dzięcioły, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 33 z obrębu 0003 – Czubajowizna, gmina Poświętne z działką ewidencyjną nr 26 z obrębu 0003 – Czubajowizna, gmina Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych:
  - nr 276 z obrębu 0016 – Postoliska, gmina Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 275, 287 z obrębu 0016 – Postoliska, gmina Tłuszcz,
  - nr 276, 690, 281/1 z obrębu 0016 – Postoliska, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 287 z obrębu 0016 – Postoliska, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1030, 1031 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz, nr 1 z obrębu 0019 – Stasinów, gmina Tłuszcz, nr 1 z obrębu 0015 – Pawłów, gmina Tłuszcz, nr 26 z obrębu 0006 – Grabów, gmina Tłuszcz, z działkami ewidencyjnymi nr:
  - 128, 229, 230, 216, 334, 346, 386 (KW26731), 395 z obrębu 0012 – Łysobyki, gmina Tłuszcz,
  - 1047, 1056, 1055/2 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz,
  - 51, 61, 136, 148, 180, 267, 274, 280, 286, 243, 298 z obrębu 0019 – Stasinów, gmina Tłuszcz,
  - 3, 2, 8/2 i 87, 31, 92, 49, 69, 76, 75, 99, 108/2 z obrębu 0015 – Pawłów, gmina Tłuszcz,
  - 2, 29, 313/1, 32, 37, 11, 10, 23, 38, 12, 49, 39, 25, 24, 55 z obrębu 0006 – Grabów, gmina Tłuszcz.
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 427 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 426 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,2940 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 37/4, obręb 0007 Emilianów, gmina Radzymin
  Termin przeprowadzenia przetargu: 14 kwietnia 2021 r. godz. 10:00
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 370 z obrębu 0010-Kozły, gm. Tłuszcz, z działką ewidencyjną nr 378 (KW brak) z obrębu 0010-Kozły, gm. Tłuszcz
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Radzymin, w obrębie 0013, 02-03, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 63/1, o powierzchni 0,0183 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 236 z obrębu 0002-Borucza, gm. Strachówka, na odcinkach z działkami ewidencyjnymi nr 237, 283, 235/2 z obrębu 0002-Borucza, gm. Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 437 z obrębu 0004 Dzięcioły, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 435 z obrębu 0004 Dzięcioły, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 143 z obrębu 0024 Wujówka, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 142 z obrębu 0024 Wujówka, gmina Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 219/2 z obrębu 0012 Rasztów, gmina Klembów z działką ewidencyjną nr 218 z obrębu 0012 Rasztów, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 444 z obrębu 0004 Dzięcioły, gmina Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr: 247/2, 249/3, 436, 567/2, 346/1, 340, 502, 501/2, 500, 496/1, 491, 486, 485, 480/1, 479, 478/2, 478/1, 476, 471
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 79/1 obrębu 0018, 18, miasto Wołomin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 472 z obrębu 0011-Nowy Jadów, gm. Jadów
 • Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 6/2021
  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o numerze ewidencyjnym 198 w obrębie 0002 Karolew gm. Klembów, poprzez udzielenie Gminie Klembów zezwolenia na budowę linii oświetleniowej Nn-0,4 kV
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 458/2 (KW WA1W/00137502/0) z obrębu 0004 – Dzięcioły, gm. Tłuszcz (położonej: ul. Sasanki, Dzięcioły – granica z miastem Tłuszcz) z działką ewidencyjną nr 1221 (KW WA1W/00062334/4 d. KW41769) z obrębu 0008 – Jasienica, gm. Tłuszcz (położoną Jasienica, przy granicy z miejsc. Dzięcioły)
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 913 (nr KW WA1W/00136664/6) z obrębu 0016-Sitne, gm. Jadów, z działką ewidencyjną nr 914 (nr KW WA1W/00132954/8) z obrębu 0016-Sitne, gm. Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 890 z obrębu 0021-Turze, gm. Poświętne, z działką ewidencyjną nr 882/1 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0021-Turze, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 30 (KW WA1W/00126815/7) z obrębu 0021 – Szczepanek, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 34 z obrębu 0021 – Szczepanek, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 191 z obrębu 0004 – Ciemne, gm. Radzymin stanowiącą własność, pozostającą w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu osób o nieznanym miejscu zamieszkania z działką ewidencyjną nr 192 z obrębu 0004 – Ciemne, gm. Radzymin
 • ROK 2020
 • ROK 2019
 • ROK 2018
 • ROK 2017
 • ROK 2016
 • ROK 2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.04.2004 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 09.07.2020 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2020 r., godz. 11.06Emilia PłachetkoEdycja strony
29.06.2015 r., godz. 16.04Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
13.08.2004 r., godz. 11.20Katarzyna PazioDodano nowe ogłoszenie.
05.05.2004 r., godz. 14.14Katarzyna PazioDodano nowe ogłoszenie.
29.04.2004 r., godz. 13.14Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 43797 razy.