Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie prosi o podanie średniej ceny brutto za Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Szpitalnej w Ząbkach – droga powiatowa 4365W (odc. od ul. Kochanowski

Termin składania ofert: 23.11.2012 r. godzina 13.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie prosi o podanie średniej ceny brutto za Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Szpitalnej w Ząbkach – droga powiatowa 4365W (odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Rychlińskiego)


Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2012 r.

Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlany rozbudowy drogi wg. załączonego planu orientacyjnego na odcinku o długości około 783,45 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, mapą do celów projektowych, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę.
• projekt inwentaryzacji zieleni warunkujący otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji (DWG, kst, ath, PDF).

1. Osoba do kontaktu- Rafał Urbaniak Tel/Fax: (22) 776-19-40

2. Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40, e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

3. Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.
Termin składania ofert: 23.11.2012 r. godzina 13.00
Termin otwarcia ofert: 23.11.2012 r. godzina 13.15

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.11.2012 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.08Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
21.11.2012 r., godz. 08.51NieznanyEdycja strony
21.11.2012 r., godz. 08.50NieznanyEdycja strony
21.11.2012 r., godz. 08.49NieznanyEdycja strony
21.11.2012 r., godz. 08.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4327 razy.