Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP)

Termin składania ofert: 13.11.2012 r. godzina 10.00 Nowy termin składania ofert:14.11.2012 r. do godziny 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP)


Zakres prac obejmuje:
- wycięcie istniejących drzew i krzewów (dłużyce i grube gałęzie dostarczyć należy na ul. Kobyłkowska 1 w Wołominie),
- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami,
- wykonanie przyłącza i wpustu kanalizacji deszczowej,
- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni parkingu,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej,
- wbudowanie podbudowy z kruszywa kamiennego z zagęszczeniem,
- wyrównanie istniejącej podbudowy,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- prace polegające na uzupełnieniu masy bitumicznej,
Uwaga!
- Materiały budowlane takie jak: kostka brukowa betonowa, krawężnik betonowy
(materiał pochodzący z rozbiórki), kruszywo na wykonania podbudowy, podsypka
piaskowo – cementowa, beton na ławy podkrawężnikowe, wpust – Zamawiający
dostarczy Wykonawcy.
Wykonawca ma zapewnić: personel oraz sprzęt do wykonania zamówienia.
Dodatkowo Wykonawca zapewni transport, załadunek i rozładunek materiałów
budowlanych z bazy mieszczącej się przy ul. Asfaltowej 1 oraz zakładu
produkującego podsypkę oraz beton (lokalizacja nieznana ponieważ dostawca
zostanie wyłoniony w zapytaniu ofertowym) do miejsca wbudowania.
Termin wykonania: 21 dni od dnia wprowadzenia na budowę

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40, 787-05-20
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Odpowiedzialny za zadanie: Rafał Urbaniak, tel. 22 776-19-40

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 13.11.2012 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 13.11.2012 r. godzina 10.30

Nowy termin składania ofert:14.11.2012 r. do godziny 10.00

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Kosztorys ofertowy
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.11.2012 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.09Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
12.11.2012 r., godz. 13.15NieznanyEdycja strony
12.11.2012 r., godz. 13.13NieznanyEdycja strony
09.11.2012 r., godz. 13.55NieznanyEdycja strony
09.11.2012 r., godz. 13.54NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4243 razy.