Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII – 241/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 14.11.2012r. poz. 7586)
Uchwała Nr XXII – 241/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania


Na podstawie art. 164, ust. 5c i ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX–215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji sposobu ich rozliczania wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 6 ust. 2 pkt c otrzymuje brzmienie:
,,§ 6 ust. 2 pkt c) rozliczenie finansowe wraz z załączonymi, uwierzytelnionymi kopiami rachunków i faktur oraz oświadczeniem o niedokonywaniu nimi rozliczeń w innych jednostkach’’.
b) w § 6 skreśla się ust. 2 pkt d.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.11.2012 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.11Małgorzata JeznachEdycja strony
02.11.2012 r., godz. 09.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3681 razy.