Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

W związku z realizacją zadania pn. "W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca" - publikacja dot. ochrony przyrody, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Opracowanie załączników graficznych i multime

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2012 r. do godz. 14.00
Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją zadania pn. "W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca" - publikacja dot. ochrony przyrody, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Opracowanie załączników graficznych i multimedialnych (puzzle, rebusy, plansze edukacyjne) związanych z tematyką planowanej publikacji.


Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie dwóch plansz edukacyjnych, które będą polegały na rozpoznaniu na podstawie plików dźwiękowych głosów ptaków oraz na podstawie innych podpowiedzi bądź plików graficznych - drzew lub zwierząt (po odgadnięciu ukazywały będą się oprócz zdjęć, szczegółowe informację dotyczące danego zagadnienia; załączniki dźwiękowe oraz graficzne leżą w gestii Wykonawcy),
- wykonanie 18 projektów załączników multimedialnych o tematyce przyrodniczej,
w postaci: 2x puzzle (np. 25 elementów), 4x kolorowanka multimedialna, 4x gra
w znalezienie szczegółów, które różnią dwa rysunki, 4x gra w znajdź pary (gra polega na znalezieniu/odkryciu wszystkich identycznych par obrazkowych), 4x rebus obrazkowy,
- opracowanie merytoryczne tematu oraz wykonanie ilustracji animowanych niezbędnych do wykonania ww. zamówienia - na podstawie własnych projektów merytorycznych i graficznych),
- przekazanie na nośniku danych ww. projektów w wersji elektronicznej, odtwarzanej za pomocą bezpłatnych, prostych w obsłudze narzędzi.


Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- projekty wstępne do uzgodnienia z Zamawiającym do 19 listopada 2012 roku
- zakończenie zadania, przekazanie pracy w wersji zaakceptowanej przez Zamawiającego – do dnia 30 listopada 2012r.

W ofercie należy przedstawić:
- szczegółowy opis ww. załączników graficznych i multimedialnych,
- w jakiej formie zostaną przekazane załączniki multimedialne i w jaki sposób będą obsługiwane,
- doświadczenie Wykonawcy w zakresie tworzenia programów multimedialnych (referencje od min. 3 zleceniodawców za okres ostatnich 3 lat),
- termin realizacji,
- cena netto,
- cena brutto.

Sposób oraz kryterium wyboru:
- oferty firm, które nie udokumentują doświadczenia w zakresie wykonywania programów multimedialnych o podobnym charakterze, nie będą rozpatrywane.
- cena wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis publikacji:
Publikacja pt. „W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca” tworzona jest w celu przedstawienia problematyki ochrony przyrody części Mazowsza położonej w rejonie dorzecza dolnego Bugu i Liwca ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych, pomników przyrody i in., a także ich zagrożeń i niezbędnych działań, które pozwolą na zachowanie obszarów i obiektów cennych przyrodniczo.
Publikacja tworzona będzie w taki sposób, aby zaciekawiała i była źródłem wiedzy dla różnych odbiorców. Będzie bogato wyposażona w fotografie o tematyce przyrodniczej
z terenu powiatu wołomińskiego, legionowskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, mińskiego, pułtuskiego i warszawskiego. Załącznik do publikacji będzie stanowiła płyta multimedialna, na której oprócz wersji elektronicznej całości projektu, umieszczone zostaną puzzle, rebusy, plansze edukacyjne np. z głosami ptaków, dla najmłodszych oraz fotografie
i nagrania video wywiadów przeprowadzonych z przyrodnikiem i ornitologiem.
W trakcie tworzenia projektu również przeprowadzona zostanie ankieta nt. zagrożeń
i potrzeb w zakresie ochrony przyrody, której wyniki także zostaną przedstawione
w publikacji.
Nakład drukarski planowany jest w ilości 500 egzemplarzy i w celu dotarcia do jak największej ilości osób, będzie on dystrybuowany do bibliotek i zainteresowanych samorządów powiatowych i gminnych. Dodatkowo wersja elektroniczna publikacji zostanie udostępniona na stronach internetowych.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Prosimy o złożenie oferty do dnia 30 października 2012 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie
z napisem: OFERTA NA: W DORZECZU DOLNEGO BUGU I LIWCA – ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl ; lub faksem na numer: 022 776 50 93.

OSOBA DO KONTAKTU:
tel.: (22) 787-43-01 lub 03
Barbara Zajkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wew.: 154
Robert Angielski – Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska wew.: 158

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

INNE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wyborze wykonawcy, do zmiany zakresu usługi (zwiększenia lub zmniejszenia) wraz z proporcjonalną zmianą kosztów za usługę, za porozumieniem stron.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.10.2012 r., godz. 13.56
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.09Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
24.10.2012 r., godz. 14.03NieznanyEdycja strony
24.10.2012 r., godz. 13.57NieznanyEdycja strony
24.10.2012 r., godz. 13.56NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4476 razy.