Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag: 10 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uwagi / wnioski / propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia
10 października 2012 r.

za pośrednictwem:
1) internetu: skarbnik@powiat-wolominski.pl
2) faksem: (22) 776-50-93
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Finansowy
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
4) osobiście: w Wydziale Finansowym,
pokój nr 2, tel. (22) 776-45-72.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl banerek NGO.

Podstrony:
  • Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 października 2012 r.
    w sprawie: konsultacje społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.10.2012 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.10.2012 r., godz. 13.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2012 r., godz. 13.50NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 13.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3584 razy.