Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI – 228/2012

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.10.2012r. poz. 6892)
Uchwała Nr XXI – 228/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zalicza się do kategorii dróg powiatowych poniżej wymienione odcinki dróg:
1) ul. Sosnowa w Markach od DK Nr 8 do ul. Kościuszki (zał. nr 1);
2) ul. Kościuszki w Markach od ul. Sosnowej do granicy m. st. Warszawa (zał. nr 1);
3) ul. Ząbkowska w Markach od DP ul. Fabrycznej do ul. Szpitalnej w Ząbkach (zał. nr 1);
4) ul. Szpitalna w Ząbkach od granicy miasta Marki do ul. Kochanowskiego w Ząbkach (zał. nr 1);
5) odcinki dróg w obrębie węzła Trojany na DK Nr 8 (zał. nr 2).


§ 2

Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1, oznaczone są na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.10.2012 r., godz. 15.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.08Małgorzata JeznachEdycja strony
03.10.2012 r., godz. 15.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4583 razy.