Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX - 214/2012

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.09.2012r. poz. 6305)
Uchwała Nr XX - 214/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnejNa podstawie art. 403 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wzór wniosku o dotację z budżetu Powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji służących realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr V-43/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 60 poz. 1937.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.09.2012 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachEdycja strony
07.09.2012 r., godz. 10.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4574 razy.