Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Starosty wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Do zakresu działania starosty należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników starostwa
i urzędujących członków zarządu;
3) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych starostwa i organizowanie ich wzajemnej współpracy;
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi starostwa;
5) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
6) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa z zastrzeżeniem § 59 ust. 1;
7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla starosty;
8) upoważnianie wicestarosty, sekretarza, skarbnika, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu;
10) kierowanie wykonywaniem spraw obronnych na terenie powiatu.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1) wicestarosty;
2) sekretarza;
3) skarbnika;
4) Wydziału Inwestycji i Drogownictwa;
5) Wydziału Obsługi Zarządu;
6) Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;
7) Wydziału Kultury, Promocji i Sportu;
8) Wydziału Zarządzania Kryzysowego;
9) Wydziału Geodezji;
10) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
11) Biura Prawnego;
12) Biura Kontroli;
13) Geodety Powiatowego,
14) Inspektora Ochrony Danych;
15) Audytora Wewnętrznego;
16) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
18) samodzielnego stanowiska Służby BHP;
19) Rzecznika prasowego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 16.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 06.03.2019 r., godz. 16.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2019 r., godz. 16.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.04.2016 r., godz. 11.27NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 12.54NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 12.44NieznanyEdycja strony
09.02.2004 r., godz. 16.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 21388 razy.