Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Zakupu i dostawę popiołów fluidalnych na drogi powiatowe znajdujące się w gm. Strachówka.”

Termin składania ofert: 05.07.2012 r. godzina 11.00
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
„Zakupu i dostawę popiołów fluidalnych na drogi powiatowe znajdujące się w gm. Strachówka.”

Zakres prac obejmuje:
- Zakup oraz dostawę popiołów fluidalnych na drogi gruntowe powiatowe znajdujące się w gm. Strachówka za kwotę 40 000zł/brutto.
- realizacja zadania do dnia 30.08.2012r.

dodatkowo Oferent dostarczy Zamawiającemu certyfikaty lub atesty lub inne dokumenty potwierdzające możliwość wbudowania popiołów fluidalnych w drogi gruntowe.


Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 05.07.2012 r. godzina 11.00
Termin otwarcia ofert: 05.07.2011 r. godzina 11.15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.06.2012 r., godz. 15.43
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.27Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
29.06.2012 r., godz. 15.51NieznanyEdycja strony
29.06.2012 r., godz. 15.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4658 razy.