Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII – 181/2012

w sprawie obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 05.06.2012r. poz. 4538)
Uchwała Nr XVIII – 181/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:
1. Za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego ustala się opłatę w wysokości brutto:
- rower wodny lub skuter wodny – 50 zł
- poduszkowiec – 100 zł
- statek o długości kadłuba do 10 m – 120 zł
- statek o długości kadłuba do 20 m – 150 zł
- statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 200 zł
2. Za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego opłata za każdą dobę przechowywania w wysokości brutto:
- rower wodny lub skuter wodny – 15 zł
- poduszkowiec – 30 zł
- statek o długości kadłuba do 10 m – 50 zł
- statek o długości kadłuba do 20 m – 100 zł
- statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 150 zł


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 25.05.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.05.2012 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.20Małgorzata JeznachEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 14.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4183 razy.