Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII – 180/2012

w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 05.06.2012r. poz. 4537)
Uchwała Nr XVIII – 180/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”


Na podstawie art. 19c. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego


Paweł Solis

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 25.05.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.05.2012 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.19Małgorzata JeznachEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 14.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4474 razy.