Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na sporządzenie ekspertyzy budowlanej wraz z opinią techniczną budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29

Termin składania ofert: 11.04.2012 godzina 10.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Wykonania usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy budowlanej wraz z opinią techniczną ze wskazaniem robót koniecznych w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 11.04.2012 godzina 10.00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2012 godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć;


1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 (Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)

Osoba do kontaktu: Robert Rasiński 776-19-40


Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.04.2012 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.31Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
06.04.2012 r., godz. 09.25NieznanyEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 13.18NieznanyEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 13.07NieznanyEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 13.05NieznanyEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 13.03Katarzyna PazioEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 12.47NieznanyEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 12.46NieznanyEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 12.08NieznanyEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 12.04NieznanyEdycja strony
05.04.2012 r., godz. 12.02NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5104 razy.