Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na: „Pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie”

Termin składania ofert: 2 kwietnia 2012 r. do godz. 14.00
ZAPYTANIE OFERTOWE
Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie:


poniżej tabela oraz opis przedmiotu zamówienia

1.SPOSÓB WYNONANIA USŁUGI:
Intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosowuje do potrzeb tak, aby wymienionym terenom zielonym zapewnić należytą estetykę i dobra kondycję zieleni.

2.OKREŚLENIE RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC:
Prace powinny odpowiadać jakościowo i technicznie najnowszym standardom, powinny być wykonane rzetelnie starannie, zgodnie ze sztuką.

Wszystkie czynności wykonywane będą po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, a każda praca podlegać będzie odbiorowi praz Zamawiającego. Protokół odbioru prac będzie stanowił załącznik do faktury. Na jego podstawie Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę.
Wartość oferty netto i brutto powinna uwzględniać częstotliwość wykonywania poszczególnych usług zawartych w zapytaniu ofertowym.

3. CENA WYKONANIA USŁUGI:
Cena wykonania usługi musi uwzględniać wszystkie koszty: dojazdu, dostawy, materiały itp.
Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia prac zapewnia Wykonawca.

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr. 4, przesłać faksem (numer faxu 22 – 776-50-93) lub pocztą elektroniczną na adres wok@powiat-wolominski.pl.
Do oferty prosimy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2012 r.

Termin składania ofert: 2 kwietnia 2012 r. do godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 2 kwietnia 2012 r. do godz. 14.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2012 r., godz. 08.40
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.31Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
28.03.2012 r., godz. 08.41Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 08.40Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4989 razy.