Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4329W Dzięcioły – Stryjki o długo

Termin składania ofert: 09.02.2012 r. godzina 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika
wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4329W
Dzięcioły – Stryjki o długości około 1 km


Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlano-wykonawczy (obejmujący wszystkie branże) budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 4329W Dzięcioły – Stryjki (Gmina Tłuszcz) o długości około 1 km (odcinek drogi bez chodnika) wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę,
• projekt inwentaryzacji zieleni warunkujący otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 09.02.2012 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 09.02.2012 r. godzina 10.15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.02.2012 r., godz. 12.46
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.33Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
06.02.2012 r., godz. 12.46Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5051 razy.