Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI – 108/2011

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 17.11.2011r. Nr 210, poz. 6319)
Uchwała Nr XI – 108/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych


Na podstawie art. 6a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


1. Zalicza się drogi wymienione w załączniku nr 1 do kategorii dróg powiatowych. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin, na obszarze których przebiega droga oraz zarządów sąsiednich powiatów i prezydenta m. st. Warszawy.
2. Ustala się, po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin, na obszarze których przebiega droga, przebieg dróg powiatowych w Powiecie Wołomińskim o łącznej długości około 399,5 km.

§2


1.Opisowy wykaz dróg powiatowych stanowi załącznik nr 1.
2.Graficzny przebieg dróg powiatowych stanowi załącznik nr 2.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.10.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.11.2011 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.14Małgorzata JeznachEdycja strony
09.11.2011 r., godz. 12.37Małgorzata JeznachEdycja strony
09.11.2011 r., godz. 12.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 8236 razy.