Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik nr 1 (kalendarz czynności)

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV-
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 września 2011 r.
KALENDARZ CZYNNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


do 14 września 2011 r. zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego konsultacjom w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie,

do 26 września 2011 r. ostateczny termin zgłaszania uwag do projektu dokumentu
poddanego konsultacjom,

do 07 października 2011 r. przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Zarządowi Powiatu Wołomińskiego,

do 07 października 2011 r. podanie do publicznej wiadomości opinii i wniosków wynikających z przeprowadzonych konsultacji poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń
w Starostwie,

do 31 października 2011 r. przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Radzie Powiatu Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.09.2011 r., godz. 09.38Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2019 razy.