Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje Społeczne - Termin zgłaszania uwag: 26.09.2011 r.

w sprawie: projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Zarząd Powiatu Wołomińskiego i Starosta Wołomiński zapraszają mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia uwag i propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 26 września 2011 r.


- za pośrednictwem internetu: wok@powiat-wolominski.pl
- faksem: (0-22) 776-50-93
- pocztą - na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Organizacji i Kadr
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
- osobiście: w Wydziale Organizacji i Kadr,
pokój nr 17, tel. (0-22) 787-43-03 w. 128

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl baner NGO oraz w Wydziale Organizacji i Kadr.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.11.2011 r., godz. 16.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2011 r., godz. 16.26Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
27.09.2011 r., godz. 09.52Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.09.2011 r., godz. 09.24NieznanyEdycja strony
16.09.2011 r., godz. 09.24NieznanyEdycja strony
16.09.2011 r., godz. 09.24NieznanyEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.36Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.33Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.31Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4132 razy.