Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uprzątnięcie terenów leśnych położonych wzdłuż dróg powiatowych

termin składania ofert: 30.09.2011 r. godz. 10.00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTStarostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na uprzątnięcie terenów leśnych położonych wzdłuż dróg powiatowych oraz lasów mienia opuszczonego położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.
Zakres zadania obejmuje:
1. uprzątnięcie odpadów z terenu działek leśnych oraz
2. przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami, łącznie z wszystkimi niezbędnymi czynnościami.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty częściowej także z oferty całościowej.
W przypadku złożenia oferty całościowej lub częściowej, niezbędne jest posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydanej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy lub zezwolenia na transport odpadów oraz przynajmniej promesy dot. możliwości przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia przez uprawniony podmiot.
Lokalizacja terenu zostanie wskazana wykonawcy w terenie.
Ponadto informujemy, że wymagane będzie przedstawienie kart ewidencji odpadów jako załączników do protokołu odbioru.
Termin wykonania ww. prac ustala się do dnia 31 października 2011r.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 30 września 2011r. do godz. 10.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie z napisem:
„OFERTA NA SPRZĄTANIE LASÓW”

lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl ; gumkowski.wos@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.


Oczekujemy odpowiedzi według załączonego formularza oferty

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.09.2011 r., godz. 15.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2011 r., godz. 09.41NieznanyZmiana przynależności strony
07.09.2011 r., godz. 15.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4695 razy.